Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
November 29, 2022
Show all

Metabio BG EAD, Bulgarian subsidiary recieves Investment


Investor in Metabio BG EAD is ” Innovation Capital Fund” KDA, whose activity is implemented with co-financing from the European Regional Development Fund under the Operational Program “Innovations and Competitiveness” 2014-2020, managed by the fund of Funds in Bulgaria. The value of the financing is 50,000 euro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *